• http://www.jinyinbiwang.com/804208767/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/294967310147/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/81980353942/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/278864906/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/54268536/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/8349/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/3292406358/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/61643151/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/942047165/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7676466/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/912887836/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7857133/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/6462290133012/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/8951203832/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/3690967990/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7077464/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/3555725911774/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7406179/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/025282122322/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/08455562/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/8000737/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/31711061737/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/265659/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/58162427/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/13747018/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/253062624771/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/71669064/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/976168/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/90287395/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/001361/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/2059677/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/191556/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/8332448/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/840962071296/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/910686717/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/174919460/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/1224978761/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7060458925/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5360278860921/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/13868004571/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/504156/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5450725017/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/3869707045580/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/79123435007/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/91200/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5756643454/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/571231095206/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/432843868466/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/203260135/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/9721280/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/6235113338524/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/39180/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/454622802/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5279286146/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/231512/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/676261873921/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/38162/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/252727961/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/63834881/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/36159435193/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/0986609420/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/125488167127/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/1306116/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/88233716/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/82064/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/78625708/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/057282528018/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7903961/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/40455903295719/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/36449007/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/679326695/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/62746336/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/612601425321/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5401066/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/56781695/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/3882398880076/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/03720469/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7496137/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/6189018/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/6034838386119/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/87942783960/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7966332044/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/3514234102/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/29960/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/45792382/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/53559813/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/1370728981/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/441621805/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/143122812156/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/03787782874/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/22665298/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5222976426/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/8688250/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/78952758294/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/24012489/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5542719160/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/2868716682/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/84963206672999/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/36960671/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/01568191/index.html
 • 欢迎来到收藏资讯网!今天是2019年04月13日 星期六
  • 稀有币
  • 交易区
  • 献福寿山石
   笔者收藏了一枚折三[佛法僧宝]光背铜钱,因其脱谱,一时无从考证,何人所铸成谜,故沉睡帐册多年。
   历史上安南后黎朝叛将安南王陈暠天应元年(公元1516年,时值明正德十一年)倒是铸有一枚“佛法僧宝”铜钱。因陈军战时皆削发为记、并借佛法召令全军,故所铸钱文曰“佛法僧宝”。陈暠的“佛法僧宝”为篆书体小平铜钱,距今500余年,史料未见其它版别存世。安南“佛法僧宝”与本人的这枚藏品从文字 、版式皆大相径庭,愚判定其绝非安南陈暠所铸。
   经过长时间的迷惑,一次偶遇,笔者在互联网《古泉园地》2017年6月27日刊载的一枚折二银质[佛法僧宝]图片中发现了重大信息(未见作者署名)。这枚钱币面文书体与笔者所藏的“佛法僧宝”如出一辙,但它的钱背明显铸有自创体直读“至大”二字。经过笔者仔细比对,这枚银质“佛法僧宝”钱背字体与一种折十“大元国宝”背“至大”一脉相承。如此明确的信息,无疑确定 这枚银质“佛法僧宝”为元至大时期所铸,同时也印证了笔者从前就将此币排除在安南铸钱之外的猜测,这一发现还弥补了史籍的缺失。根据古钱“同宗互证”原则,笔者收藏的这枚“佛法僧宝”钱也有了名分,它确属元铸而非安南舶来品。至此一枚元代新的币种出现了。
   “至大”是元武宗孛儿只斤海山的年号,仅用四年(公元1308-1311年)。元代信奉佛教,每位皇帝登位前必先就帝师受戒。凡举行法会、修建寺庙、雕刻藏经等佛事费用皆由国库支出,元代统治者还划拨给寺庙大量田亩作为供养。就此派生出诸多不同时期的“供养钱”,这些钱币既可赠与施主亦可用于流通,这一现象唯元代盛行。“佛法僧宝”顾名思义即为寺庙“供养钱”,原因:自古“佛、法、僧”合称三宝,“佛宝”即佛菩萨像;“法宝”代表经书;“僧宝”指寺院出家人。从这个意义上来讲,取“佛法僧宝”钱文作为寺庙供养钱再贴切不过了。
   既然这枚“佛法僧宝”为元代寺庙“供养钱”,外观尺寸足、品相佳史籍为何不载呢?极有可能这枚钱币为“至大”末年所铸,因其铸量少、存世罕、面世晚的缘故被史籍遗漏。当前它的出现,无疑给元代钱币锦上添花,中国钱币史又增加了一个新币种,这一重大发现,可喜可贺!
   是品为熟坑,楷书直读,钱面细缘细廓,钱背廓缘较宽,钱径32毫米、厚2.5毫米、重12.55克,其珍贵不言自明。
   下图为《古泉园地》刊载的银质钱币
   下图为《古泉园地》刊载银质钱币背“至大”
   [详情]
   • 全部
   • 币章艺术
   • 衍生藏品
   • 金银世界
   • 理财宝典
   • 全部
   • 金银币
   • 大铜章
   • 新闻报道
   • 其它
   
   上海总部地址:上海市黄浦区中山南路1877号金中苑商务四层      邮编:200010
   服务热线:4006515186        传真:021-63130297      Email:Webmaster@jinyinbiwang.com
   www.jinyinbiwang.com Copyright © 2000-2015 收藏资讯网 All_rights Reserved 沪ICP备09044227号