• http://www.jinyinbiwang.com/3647211/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/8064301/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/92369/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/693519/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/863925/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/24682129122870/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/751065740/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/438061798/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/3506505303/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/57166117/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/2457846985/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/564899665818/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/086242/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/44066092/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/59121958426/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/70452449193/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5623111272852/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/990955/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/056531/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/033708747/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/77083769/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/587845395175/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/1035720504/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/358264995598/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/3224556/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/69726/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5263693212/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/3101986350/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5402937144/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/27331524/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/298139/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/48626266/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/93803/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/74191747/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/1513711275138/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/137021520/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/018762111848/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/2575356/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/086006649079/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/886189373541/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/6723287515/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/296492454930/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/519815327507/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/6533/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/9630730/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/99646923/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/695134406387/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/14527/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/189562/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/20644301/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5826/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/161144628/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/530099/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/65540427/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/4324970/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/424294/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/16028/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/62602810/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/3684057/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7682742949/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/41573/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/87118/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/03175192/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/67503295/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/2341729/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5419084/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7960108211/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/070406/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/3591/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/209367926/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/204031689/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/9943/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/0166333037/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/3763062212421/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/24395207/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/03359149/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/86542/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7429619/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7758456/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/784974/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/56865/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/530362232/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/17570139/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/741773007/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/4597288011/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/140552/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/9857963384/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/2828233728/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/29095859205254/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/973584526/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/55985513356/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/357858109/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/852411/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/750381354/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/853456/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/2718951302631/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/489888/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/80574078/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/54162980/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/379934844/index.html
 • 欢迎来到收藏资讯网!今天是2019年04月13日 星期六
  • 稀有币
  • 交易区
  • 献福寿山石
   笔者收藏了一枚折三[佛法僧宝]光背铜钱,因其脱谱,一时无从考证,何人所铸成谜,故沉睡帐册多年。
   历史上安南后黎朝叛将安南王陈暠天应元年(公元1516年,时值明正德十一年)倒是铸有一枚“佛法僧宝”铜钱。因陈军战时皆削发为记、并借佛法召令全军,故所铸钱文曰“佛法僧宝”。陈暠的“佛法僧宝”为篆书体小平铜钱,距今500余年,史料未见其它版别存世。安南“佛法僧宝”与本人的这枚藏品从文字 、版式皆大相径庭,愚判定其绝非安南陈暠所铸。
   经过长时间的迷惑,一次偶遇,笔者在互联网《古泉园地》2017年6月27日刊载的一枚折二银质[佛法僧宝]图片中发现了重大信息(未见作者署名)。这枚钱币面文书体与笔者所藏的“佛法僧宝”如出一辙,但它的钱背明显铸有自创体直读“至大”二字。经过笔者仔细比对,这枚银质“佛法僧宝”钱背字体与一种折十“大元国宝”背“至大”一脉相承。如此明确的信息,无疑确定 这枚银质“佛法僧宝”为元至大时期所铸,同时也印证了笔者从前就将此币排除在安南铸钱之外的猜测,这一发现还弥补了史籍的缺失。根据古钱“同宗互证”原则,笔者收藏的这枚“佛法僧宝”钱也有了名分,它确属元铸而非安南舶来品。至此一枚元代新的币种出现了。
   “至大”是元武宗孛儿只斤海山的年号,仅用四年(公元1308-1311年)。元代信奉佛教,每位皇帝登位前必先就帝师受戒。凡举行法会、修建寺庙、雕刻藏经等佛事费用皆由国库支出,元代统治者还划拨给寺庙大量田亩作为供养。就此派生出诸多不同时期的“供养钱”,这些钱币既可赠与施主亦可用于流通,这一现象唯元代盛行。“佛法僧宝”顾名思义即为寺庙“供养钱”,原因:自古“佛、法、僧”合称三宝,“佛宝”即佛菩萨像;“法宝”代表经书;“僧宝”指寺院出家人。从这个意义上来讲,取“佛法僧宝”钱文作为寺庙供养钱再贴切不过了。
   既然这枚“佛法僧宝”为元代寺庙“供养钱”,外观尺寸足、品相佳史籍为何不载呢?极有可能这枚钱币为“至大”末年所铸,因其铸量少、存世罕、面世晚的缘故被史籍遗漏。当前它的出现,无疑给元代钱币锦上添花,中国钱币史又增加了一个新币种,这一重大发现,可喜可贺!
   是品为熟坑,楷书直读,钱面细缘细廓,钱背廓缘较宽,钱径32毫米、厚2.5毫米、重12.55克,其珍贵不言自明。
   下图为《古泉园地》刊载的银质钱币
   下图为《古泉园地》刊载银质钱币背“至大”
   [详情]
   • 全部
   • 币章艺术
   • 衍生藏品
   • 金银世界
   • 理财宝典
   • 全部
   • 金银币
   • 大铜章
   • 新闻报道
   • 其它
   
   上海总部地址:上海市黄浦区中山南路1877号金中苑商务四层      邮编:200010
   服务热线:4006515186        传真:021-63130297      Email:Webmaster@jinyinbiwang.com
   www.jinyinbiwang.com Copyright © 2000-2015 收藏资讯网 All_rights Reserved 沪ICP备09044227号