• http://www.jinyinbiwang.com/17130614/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/8313857/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/76422985/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/88408535/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/33591675/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/31310561597/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/43439824117/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/1505083262/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/301638/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/59866/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/986355850/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/1532041610/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/51047971593812/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/2333341/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7076325114/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/3827/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/60594/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/6627049231/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/4853402/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/08176298337/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/28150479573/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/0598564/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/679296/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/9834688/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/718767580/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/4555370117269/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/52172230633/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/6751085596963/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/685046/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/36912332055/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/8477763805/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/80180631609/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/16453666/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/47914533635/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/9448955350/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/2252759472/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/65433/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/67887855568/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/6820/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/21945849235/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/8578593772206/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/153013108/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/1915636/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/8858834/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/183762/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5049047/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/137427304/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/8437057786/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/634354884/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/9748914627444/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/051843503780/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/92840188/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/985384466/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/701972291/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7051619074/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/81602432668/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/513660087515/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/643927/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/257425512901/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/69466975/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/46949/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/21323976/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/67874883976/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/507008629/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/38985741085821/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/585963/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5765083868588/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/420443248/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/55688769861/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/97431635/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/11825103/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/2768415/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/41457/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/58164293/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/918944956/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/23687521407/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/3265633030/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/865272746/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/39861476/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/35780383402/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/8562104868/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/573882091/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/31649432583242/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/374948907539/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/972757/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/037774106/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/77350973/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/1030150/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/817287698/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/206173146/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/44453052/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/756655316/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/66367786042/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/175570436/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/36823697/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/3140619797/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/0153754/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/54914421/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/974116/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/117022286722/index.html
 • 欢迎来到收藏资讯网!今天是2019年04月13日 星期六
  • 稀有币
  • 交易区
  • 献福寿山石
   笔者收藏了一枚折三[佛法僧宝]光背铜钱,因其脱谱,一时无从考证,何人所铸成谜,故沉睡帐册多年。
   历史上安南后黎朝叛将安南王陈暠天应元年(公元1516年,时值明正德十一年)倒是铸有一枚“佛法僧宝”铜钱。因陈军战时皆削发为记、并借佛法召令全军,故所铸钱文曰“佛法僧宝”。陈暠的“佛法僧宝”为篆书体小平铜钱,距今500余年,史料未见其它版别存世。安南“佛法僧宝”与本人的这枚藏品从文字 、版式皆大相径庭,愚判定其绝非安南陈暠所铸。
   经过长时间的迷惑,一次偶遇,笔者在互联网《古泉园地》2017年6月27日刊载的一枚折二银质[佛法僧宝]图片中发现了重大信息(未见作者署名)。这枚钱币面文书体与笔者所藏的“佛法僧宝”如出一辙,但它的钱背明显铸有自创体直读“至大”二字。经过笔者仔细比对,这枚银质“佛法僧宝”钱背字体与一种折十“大元国宝”背“至大”一脉相承。如此明确的信息,无疑确定 这枚银质“佛法僧宝”为元至大时期所铸,同时也印证了笔者从前就将此币排除在安南铸钱之外的猜测,这一发现还弥补了史籍的缺失。根据古钱“同宗互证”原则,笔者收藏的这枚“佛法僧宝”钱也有了名分,它确属元铸而非安南舶来品。至此一枚元代新的币种出现了。
   “至大”是元武宗孛儿只斤海山的年号,仅用四年(公元1308-1311年)。元代信奉佛教,每位皇帝登位前必先就帝师受戒。凡举行法会、修建寺庙、雕刻藏经等佛事费用皆由国库支出,元代统治者还划拨给寺庙大量田亩作为供养。就此派生出诸多不同时期的“供养钱”,这些钱币既可赠与施主亦可用于流通,这一现象唯元代盛行。“佛法僧宝”顾名思义即为寺庙“供养钱”,原因:自古“佛、法、僧”合称三宝,“佛宝”即佛菩萨像;“法宝”代表经书;“僧宝”指寺院出家人。从这个意义上来讲,取“佛法僧宝”钱文作为寺庙供养钱再贴切不过了。
   既然这枚“佛法僧宝”为元代寺庙“供养钱”,外观尺寸足、品相佳史籍为何不载呢?极有可能这枚钱币为“至大”末年所铸,因其铸量少、存世罕、面世晚的缘故被史籍遗漏。当前它的出现,无疑给元代钱币锦上添花,中国钱币史又增加了一个新币种,这一重大发现,可喜可贺!
   是品为熟坑,楷书直读,钱面细缘细廓,钱背廓缘较宽,钱径32毫米、厚2.5毫米、重12.55克,其珍贵不言自明。
   下图为《古泉园地》刊载的银质钱币
   下图为《古泉园地》刊载银质钱币背“至大”
   [详情]
   • 全部
   • 币章艺术
   • 衍生藏品
   • 金银世界
   • 理财宝典
   • 全部
   • 金银币
   • 大铜章
   • 新闻报道
   • 其它
   
   上海总部地址:上海市黄浦区中山南路1877号金中苑商务四层      邮编:200010
   服务热线:4006515186        传真:021-63130297      Email:Webmaster@jinyinbiwang.com
   www.jinyinbiwang.com Copyright © 2000-2015 收藏资讯网 All_rights Reserved 沪ICP备09044227号